Po završetku projekta nove punionice za punjenje u Rumunjskoj pokrivat će više od 1 450 km uzduž dvaju glavnih koridora koji prolaze kroz zemlju: TEN-T koridor Rajna – Dunav, koji prolazi pored gradova Nadlac – Arad – Temišvar – Deva – Sebeş – Sibiu – Râmnicu Vâlcea – Piteşti – Bukurešt – Constanţa, i TEN-T koridor Bliski istok – istočni Mediteran, koji prolazi pored gradova Temišvar – Lugoj – Karansebeš – Drobeta-Turnu Severin – Calafat – Craiova – Caracal – Alexandria – Bukurešt.
U Hrvatskoj će nove e-punionice pokrivati više od 300 km uzduž mediteranskog TEN-T koridora, koji prolazi pored gradova Varaždin – Zagreb – Karlovac – Delnice – Rijeka.
Procjenjuje se da će u okviru ovog projekta ukupan broj električnih vozila koja će se moći napuniti tijekom dana prijeći 1 000.