Prve postaje za punjenje električnih vozila u okviru projekta „Sveobuhvatna koridorska mreža postaja za brzo punjenje u jugoistočnoj Europi” postale su operativne

„Sveobuhvatna koridorska mreža punionica za brzo punjenje u jugoistočnoj Europi”

Projekt za razvoj infrastrukture za punjenje električnih vozila uzduž TEN-T prioritetnih koridora u Rumunjskoj i Hrvatskoj

Renovatio u partnerstvu s Hrvatskim Telekomom razvija infrastrukturu za punjenje električnih vozila u Rumunjskoj i Hrvatskoj. Mreža je dio paneuropske transportne mreže TEN-T i obuhvaća tri prioritetna koridora: mediteranski koridor, koridor Rajna – Dunav i koridor Bliski istok – istočni Mediteran.

Projekt će se sastojati od 69 višestandardnih postaja za brzo punjenje (50 kW istosmjerne struje) i 4 postaje za ultrabrzo punjenje (150 – 350 kW istosmjerne struje), koje će biti kompatibilne sa svim vrstama električnih vozila i postavljene na više od 31 lokacije. Upotrebljavat će se energija iz obnovljivih izvora, a cilj je projekta olakšati vlasnicima električnih vozila vožnju na dugim relacijama u regiji.

Projekt sufinancira Europska unija u okviru Instrumenta za povezivanje Europe te je on dio globalne inicijative za implementaciju i rad višestandardnog koridora otvorenog pristupa za brzo i ultrabrzo punjenje električnih vozila u jugoistočnoj Europi. Jugoistočni e-koridor povezat će korisnike električnih vozila u regiji s postojećim mrežama za e-punjenje. Time će se omogućiti sveobuhvatna prekogranična e-mobilnost prema susjednim zemljama, primjerice Austriji, Slovačkoj, Mađarskoj i Sloveniji.

Renovatio želi imati glavnu ulogu u prelasku s tradicionalnih goriva na zelenu energiju te pridonijeti ostvarivanju ciljeva Europske unije u pogledu CO2, SO2, NOx i smanjenju onečišćenja bukom do 2020. Implementacijom koridorske mreže postaja za brzo punjenje u više europskih koridora na područjima s visokom gustoćom prometa i naseljenosti osigurat će se i gospodarski rast.

U okviru projekta implementirat će se višestandardne punionice za brzo punjenje koje su prikladne za sva standardna električna vozila. Jedna punionica kombinirat će konektore: CHAdeMO i CCS te konektore izmjenične struje tipa 2. Na jednoj punionici istovremeno će se moći puniti dva vozila, jedno brzim načinom punjenja (istosmjerna struja) sa snagom do 50 kW i jedno uobičajenim načinom punjenja (izmjenična struja) sa snagom do 43 kW. Svaka punionica moći će podržati dva istovremena punjenja, jedno istosmjernom strujom snage do 50 kW i drugo izmjeničnom strujom snage do 43 kW.

Osim toga, Renovatio nije usmjeren samo na trenutačne potrebe vozača električnih vozila već u obzir uzima i one buduće. Stoga će projekt uključivati i četiri postaje za ultrabrzo punjenje, koje će biti kompatibilne s novim generacijama električnih vozila.

Većina lokacija imat će dvije višestandardne postaje za brzo punjenje koje će moći istovremeno puniti četiri električna vozila. Određene lokacije imat će i punionice za ultrabrzo punjenje.

Ovaj projekt podupiru Porsche Romania – uvoznik Volkswagen, Kaufland Romania i Mitsubishi Hrvatska.